Information om Kulturmødets Advisory Board

I forbindelse med de skriverier, der har været om Kulturmødets Advisory Board efter Jyllandspostens artikel bragt den 20. august 2016, ønsker Kulturmødet kort at redegøre for etablering samt brug af Advisory Board.

Etablering og medlemmer

I februar 2015 blev det vedtaget at danne et advisory board for Kulturmødets ledelse og bestyrelse. Ønsket var, at dette skulle supplere Kulturmødets ledelse med faglige kvalifikationer på højt niveau, med henblik på at kunne udvikle Kulturmødets indhold og form for at imødekomme ambitionen om det højest mulige kunstneriske og formidlingsmæssige niveau.

Kulturmødets Advisory Board består af en lang række eksperter inden for formidling, kunst af alle arter, organisering af kulturprojekter, børn og unge, foreningsliv, organisationer og institutioner m.m. Alle har bekræftet deres deltagelse skriftligt.

Siden etableringen har et par af medlemmerne meldt sig ud pga. bl.a. jobskifte. og senest modtager Kulturmødet en framelding fra filminstruktør Ole Bornedal, desværre for sent til at han kan nå at blive slette fra Kulturmødets trykte program, og ved en fejl bliver han heller ikke slettet fra de elektroniske medier, som er beklageligt.

Kulturmødets Advisory Board består d.d. af 46 personer, der alle er oplistet. Se hele listen her >

Deltagelse og aktivitet fra Kulturmødets Advisory Board

Det vil næppe nogensinde være muligt at samle hele Kulturmødets Advisory Board, og det er heller ikke ambitionen. Udvalget gør sit arbejde især gennem networking og konsultationer, hvor det skønnes nødvendigt. Det tilstræbes, at så mange som muligt af udvalgets medlemmer mødes én gang i løbet af foråret, ligesom deltagelse i Kulturmødet Mors er ønskeligt.

I forbindelse med planlægningen af Kulturmødet 2016 har der været afholdt 2 møder, blandt andet et heldagsmøde hos Dansk Skuespillerforbund med ca. 20 deltagende medlemmer. Siden supplerede flere medlemmer møderne med uddybninger, konkrete forslag og nye idéer via mails og telefonsamtaler til redaktionens medlemmer. Meget af det fremsendte er blevet brugt i programlægningen eller listet til senere brug.

Udvikling af Kulturmødets Advisory Board fortsætter, og både sammensætning og arbejdsform vil ligeledes blive diskuteret på det næste møde, der indkaldes ifm. planlægning af Kulturmødet 2017 til efteråret.