Den kulturelle ulighed skal bekæmpes

KLUMME: Adgangen til kunst og kultur må ikke afhænge af forældrenes baggrund og økonomi. Hvis brobygningen skal lykkes, må vi erkende, at vi ikke bygger bro med kunst og kultur, hvis adgangen reelt er for de få i stedet for de mange, skriver Mogens Jensen (S).

15. maj 2018

Af Mogens Jensen (S) 
Kulturordfører

Kulturmødet har i de seneste år etableret sig som et årligt højdepunkt for samtalen om kunst og kultur i Danmark. Det er en begivenhed, man hvert år kan se frem mod. Og igen i år får vi utvivlsomt mange gode og vigtige debatter.

Kunsten og kulturen fortjener en mere fremtrædende plads i den offentlige debat, og ansvaret for at løfte den opgave tager Kulturmødet på sig på fornemmeste vis. Tak for det!

Årets tema til Kulturmødet er 'At bygge bro'. I mine øjne er det velvalgt. For kunsten og kulturen har i den grad potentialet til at bygge bro. For det er her, vi bliver klogere på os selv og verden omkring os. Og gør nye erkendelser, som får os til at se anderledes på spørgsmål, vi ellers tog for givet.

Derfor bidrager kunst og kultur ikke kun til at skabe dannede og oplyste borgere, men også som et stærkt brobygningsværktøj.

Hvis brobygningen skal lykkes, må vi erkende, at vi ikke bygger bro med kunst og kultur, hvis adgangen reelt er for de få i stedet for de mange. Og i dag er kulturel ulighed den største udfordring, der står i vejen for brobygningen. 

Jeg mener derfor, at diskussionen om brobygning må tage sit afsæt i, at vi skal gøre en endnu bedre indsats for at udbrede kunst og kultur på tværs af sociale, geografiske og økonomiske skel. Derfor er det for Socialdemokratiet helt afgørende, at vi sætter ind mod den kulturelle ulighed.

Fremtidens kulturforbrugere

For det første skal vi derfor arbejde for at bekæmpe den sociale ulighed i kunst og kultur.

Ens adgang til og eksponering for kunst og kultur må ikke afhænge af forældrenes baggrund og økonomi. Desværre har det betydning. Men i stedet for at lukke øjnene for problemet, skal vi gøre noget ved det. Og indsatsen skal blandt andet starte i folkeskolen.

Børn og unge er både nutidens og fremtidens kulturforbrugere. Folkeskolereformens åbne skole lægger op til at invitere kunst og kultur ind i klasseværelset og giver nye muligheder for samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner. Det potentiale skal udnyttes, så alle børn og unge får mulighed for at få oplevelser med kunst og kultur.

Det kan være med til at sikre, at det ikke er ens baggrund, der er afgørende for, om man møder kunsten og kulturen. Det må og skal være ambitionen.

Styrk kulturtilbuddene i provinsen

For det andet skal vi arbejde for at bekæmpe den geografiske ulighed i kunst og kultur.

Kunst og kultur skal være for alle – uanset postnummer. Desværre går regeringen den anden vej. For siden 2016 har alle kulturinstitutioner været pålagt årlige besparelser af regeringen, støttet af Dansk Folkeparti. Næsten halvdelen af de samlede besparelser rammer kulturtilbuddene i provinsen. Fra 2016 til 2019 udgør besparelserne i provinsen omkring 260 millioner kroner. Udover at det har konsekvenser for den kvalitet og det udbud, der laves, gør det ekstra ondt, fordi det bidrager til den geografiske ulighed.

Jeg mener derfor, vi skal have en ambition om at styrke og ikke svække kulturtilbuddene i provinsen. Danmarks lokale biblioteker og museer er afgørende for borgernes adgang til information, litteratur og kulturarv. På samme måde spiller lokale teatre og musikhuse en nøglerolle i, at danskerne kan opleve et rigt kulturtilbud i hele landet.

Den kulturelle ulighed skal bekæmpes, hvis det skal lykkes at bygge bro mellem mennesker. I kunsten og kulturen finder vi det, der samler os, men også det, der skiller os – det, der skaber vores identitet og gør, at vi forholder os til os selv og hinanden. Derfor skal vi først og fremmest arbejde for at fjerne de barrierer, der gør, at ikke alle har mulighed for at opleve, reflektere og debattere kunsten og kulturen.

Jeg håber, vi kan bruge årets Kulturmøde til at komme nærmere dét mål. Så kunsten og kulturen for alvor kan bygge bro.