Optaktsmøde på Holbæk Kunsthøjskole

26. marts 2015 kl. 20.00-21.30

I mange andre lande fylder kunst og kultur mere end i Danmark. Hvorfor er de ikke en større del af danskernes selvforståelse? Kunst kan give svar på mange spørgsmål, siges det. Hvorfor spørger vi den ikke? Og hvorfor bruger vi ikke kunst og kultur mere aktivt i udviklingen af os selv og samfundet? Der er tanker om at gøre kunst til en større del af dannelse og uddannelse. Vil det give samfundet større sammenhængskraft og udviklingsmuligheder?

Deltagere: 

Sisters Hope - Gry Worre Hallberg og Anna Lawaetz 
Katrine Nyland Sørensen (moderator)

De tre vigtigste pointer fra debatten var ... 

  1. Den sanselige erkendelse og oplevelsesdimension har været underkendt siden hhv. Oplysningstiden og Industrialiseringen - Derfor reaktivere den sanselige erkendelses- og oplevelsesdimension - Også udenfor kunstsystemet - på hverdagslivets scener og særligt i (ud)dannelsessystemer. Vi demokratiserer dermed den æstetiske dimension.
     
  2. Metoden er performancekunst, hvormed vi kan afprøve potentielle fremtidsbilleder taktilt og kropsligt - Vi afprøver fremtidsbilledet - Sensuous society - hvor den æstetiske dimension er det organiserende princip og DNAen.
     
  3. Vi er tværdisciplinære i vores tilgang og opererer i krydsfeltet mellem performancekunst, uddannelsesudvikling, aktivisme og forskning

Se billeder fra arrangementet herunder