Indtryk fra Kulturmødet 2015

22. aug. 2015

Kulturmødet 2015 bød på debatter om ytringsfrihed, børn og unge, talentudvikling, økonomi, kulturkroner, kulturens udfoldelse i hele landet og på den globale scene – og meget mere. 

Fra åbningsdebatten

Kulturordførere fra de politiske partier var samlet til Kulturmødets åbningsdebat. Her er et par citater fra debatten:

Bertel Haarder, Kulturminister (V):
"Det hele er blevet lidt hovedstadstungt. Der vil komme en bevægelse, hvor vi nedtrapper lidt i hovedstaden og optrapper ude på landet."

"Den største udfordring er de fastlåste kulturbudgetter. Bevillingerne er låst i det etablerede, og derfor er det svært at give plads til ny kultur. Der skal skubbes til denne balance."

"Hvis staten hele tiden skal fylde huller, hvor der ikke er andre, der vil, går det jo galt."

"Kunst har ikke til formål at gøre noget, den er en værdi i sig selv. Men kunst GØR nytte"

Marianne Jelved, (R), tidl. Kulturminister:
"Det er talenterne, der er fremtidens rollemodeller"

Mogens Jensen (S), kulturordfører:
"Jeg erkender, at vi har et problem, men der er altså et sted, vi kan hente nogle penge... Hos de store sociale medier!"

Mette Bock (L):
"De samlede offentlige udgifter skal reduceres hvert år, og den kølle skal selvfølgelig også ramme kulturen."

"Kultur- og kunststøtten skal fastfryses. Jeg er dødtræt af altid og tale kroner og ører, vi skal have substans i stedet"

Morten Messerschmidt (DF):
"Jeg har ikke noget imod, at folkevalgte bestemmer mere her i landet."

"Vi skal bringe folk til kulturen og kulturen ud til folk."

Holger K. Nielsen (SF), kulturordfører:
"Vi oplever en markedsøgning af vores samfund... Jeg synes der bør være et sted, hvor det ikke er markedslogikken, der styrer."

"Det er jo ikke nødvendigvis en prioritering mellem kunst og kulturområdet og mellem sygehusvæsenet."

Søren Søndergaard (E), kulturordfører:
"Det handler da også om at skabe de steder, hvor folk kan mødes."

Rasmus Nordquist (Alternativt), kulturordfører:
"Koden er en mangfoldig baggrund - ikke kun hos politikerne, men også hos embedsmændene" 

Til toppen >

Samtaler om børn, unge og kultur

Emnerne børn, unge og kultur blev diskuteret i flere debatter. Vi har samlet en brøkdel af de mange statements her:

Bertel Haarder, Kulturminister (V):
"Jeg tror ikke på ungdommens fordærv. De unge i dag har den samme længsel efter fællesskab og værdier som altid."

"Kunst har ikke til formål at gøre nytte, kunst er en værdi i sig selv. Men kunst gør nytte"

"Musikundervisning skal få ører til at høre, hvad de ikke hørte før, og billedkunst skal få øjne til at se, hvad de ikke før så."

Marianne Jelved (R):
"Min største rædsel er, at vi får børn, generation efter generation, som ikke møder kunst og kultur i folkeskolen."

"Skolereformens proces har været forkert. Danmark og danskerne kan ikke topstyring og skal ikke!"

”Der er i tiden - og har måske været det i lang tid - en opmærksomhed på at understøtte talenter. Det er vigtigt.”

Mikael Lytken, skoleleder for Løgstrup Skole:
"Der er et skisma lige nu i folkeskolen her ét år efter skolereformen: På den ene side er der ved at blive indført et bredere læringsbegreb, og tak for det, men på den anden side er vi stadig i et regime af test og kontrol."

Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune:
"Kulturinstitutionerne og skolerne skal lære at have fat i det samme tov: læringen."

Ebbe Høyrup, direktør for Levende Musik i Skolen:
"Vi prøver lige nu at levere 200 %: 100 % kunstnerisk oplevelse og 100 % mening for lærerne i form af at ramme læringsmål."

Sara Topsøe, kunstnerisk leder for teatret Carte Blanche:
"Problematikken om kunstnerisk oplevelse over for læringsmål er kompleks. Den kunstneriske oplevelse skal nogle gange bare have lov til at stå alene, uden at vi piller ved den. Hvis vi sætter læringsmål ned over den, så er kunsten der ikke mere."

"Hvor er boksen for ”den kunstneriske oplevelse”, som lærerne kan tikke af i deres liste af læringsmål?"

Kjeld Fredens, adj. Professor Aalborg Universitet:
"Det, man lærer af kunsten, er at improvisere, være kreativ, gå uden om rammerne og bryde grænser. Når børn lærer kunsten, så får vi fremtidssikrede børn."

Herdis Toft, lektor Syddansk Universitet:
"Jeg er bekymret for, hvor legen er? Legen er det vigtigste bearbejdningsrum for de kunstneriske oplevelser, ikke klasselokalet."

Niels Hausgaard, sanger og sangskriver:
"Vi spurgte rundt, og folk op til de fyrre var ikke bekymrede for sprogudviklingen, men efter fyrre gik det galt. Og jo ældre folk var, jo mere var de bekymrede. Jo ældre man bliver, jo større bliver jo det land, man mister."

"Det jeg er bange for nu er, at unge børn ikke får lært at leve i stilhed. Det er i stilhed, man lærer at lytte, og i mørke, vi lærer at se."

Jonatan Spang, standupkomiker:
”Grunden til, at det er svært i folkeskolen er, at den er for firkantet. Vi har anerkendt musik som en kunstart i skolen, fordi den er baseret på matematik, den foregår oppe i hovedet. Men dans eksempelvis, den foregår KUN i kroppen. Det er ikke fint nok”.

”Min store tese er at der findes en masse skjult talent”.

”Vi står og udvikler en masse talent til arbejdsløshed”.

Rene Holm Hansen, leder af Dansk TalentAkademi:
”Man skal på kommunalt niveau spørge sig selv: Hvad gør vi for det talent, vi opdager?”.

”Faglighed er meget vigtig, men det er ikke det højeste mål. Det højeste mål er kreativitet. Og det er ofte i det tværkulturelle og i samarbejdet, det kreative opstår”.

Kitte Wagner, dramaturg, cand.comm. og direktør Kbh+, AskovFonden
”Så siger man ti tusind timer oven i et talent. Der skal trænes! Men så tror jeg en anden ting, der skal til, er en beundrer. Der skal være en, der står og siger: Hold kæft hvor var det godt! Spil det igen!”

”Vi lever i et generationskløft. Det etablerede kan jo ikke se rigtig meget af det, der sker”.

Bente Dahl, medlem Statens Kunstfond:
”Vi SKAL nurse talent. Men ALLE skal jo have lov til at udøve kunst og kultur”.

”Det er præcis netop det, der ikke kan måles og vejes, der gør livet værd at leve. Og det skal vi altså sige til alle dem, der måske ikke har opdaget det endnu”.

Lene Høsthaab, formand for kulturudvalget Faaborg-Midtfyn kommune:
”Når vi starter allerede i 0. klasse og hele vejen op igennem folkeskolen introducerer dem for kunsten, så er vi også med til at træne vores lærere til at spotte det talent, der er, og vide lidt mere om, hvad de kan gøre for dem”.

Morten Messerschmidt (DF):
"Der skal også være et håb for dem, der sidder ude i skolerne - måske at kunne stå på den scene en gang."

Til toppen >

Samtaler om ytringsfrihed

Ytringsfrihed var et stort emne på Kulturmødets første døgn. Her kommer et par statements:

Anders Morgenthaler, forfatter og tegner:
"Kulturel dannelse leder frem til accept af ytringsfrihed."

"Kunstnere skal tilbage til at være meget mere aktivistiske."

"Vi bliver nødt til at lave noget, som er helt konkret, som ændrer noget i virkeligheden. Vi ændrer ikke noget på et enkelt værk. Det tror jeg ikke på mere."

Jens Galschiøt, billed- og rumkunstner:
"Hvis man som kunstner går direkte efter at sparke folk i nosserne, kommer de jo efter dig."

"Der er kommet en fortælling om, at kunstnerne er bange. Kunstnerne er faktisk meget modige. Det, der er problemet, er, at det er fondene, der er bange. Det er dem, der har pengene, som er bange for alt muligt."

"Måske er det slet ikke islam, der undertrykker kunsten, måske er det fondene."

"Den selvcensur, vi laver, er i virkeligheden en pulje-censur."

Hassan Preisler, skuespiller, instruktør, forfatter og leder af danskdansk:
"Jeg synes, der foregår en sindssyg selvcensur i det danske kulturmiljø." 

"Med mindre, vi laver sådan en borgertjeneste, ligesom juryduty. Alle skal ind og aftjene nogle år i kunstfonde. Så skulle tingene sgu nok rykke."

Morten Hesseldahl, teaterchef på Det Kgl. Teater:
"Vi skal have modet til at gå ud over det selvfølgelige. Ellers ville tingene jo ikke rykke sig."

"Vi skal jo også passe på, at kunstinstitutionerne ikke bliver taget som gidsler for alle mulige råbehoveder. Vi skal jo ikke primært lave kunst, der kun er provokatorisk." 

"Hvis det er kunstnerisk skredsikkert, skal vi selvfølgelig lave det."

"Ytringsfriheden reelt truet, selvom den ikke er det formelt."

Flemming Rose, forfatter, journalist og redaktør på Jyllands-Posten:
"Grundlæggende synes jeg, at selvcensur er et problem."

"Et multikulturelt samfund kræver mere ytringsfrihed."

Til toppen >

Samtaler om geografien

Kultur til hele Danmark (udkant og kant) samt den geografiske spredning af kunsten og kunststøtten har været på dagsordenen. Her er en række citater:

Mogens Jensen (S), kulturordfører:
"Jeg synes, vi ser forbi, at der sker rigtig, rigtig meget rundt omkring ude i landet."

Morten Messerschmidt (DF):
"Den geografiske fordeling af kultur og kunststøtten er det største problem de næste 10 år. Vi skal tænke i nogle projekter, hvor vi ikke kun bringer folk til kulturen, men også kultur ud til folket"

Anne-Marie Dohm, direktør for DR Danmark:
”Kulturen får os til at leve.”

Trine Smedegaard, direktør for DR Kultur:
”For at fortælle dybden skal vi have bredden.”

”Kultur gør vores verden, og vores indre verden, større”.

Susanne Grue Jørgensen, kunstnerisk leder for Lys over Lolland:
”Man skal være tro mod den egns by, man springer ind i.”

Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund:
"Hvis der er noget, der virkelig kan udvikle Udkantsdanmark, så er det netop kunsten og kulturen."

"Det kræver at den nuværende regering tænker det ind i samfundet."

Stephan Kleinschmidt (R),
”At fremme forståelsen for, at vi ikke skal fremme kulturen til hele Danmark. Men anerkende, at den er der i forvejen.”

Lars Stentoft, Viborg Kommune:
"Lad os blive skarpere på, hvad der passer ind i en kommunal kontekst, og hvad der passer ind i en regional kontekst"

Michael Metz Mørch, generalsekretær for Det Danske Kulturinstitut:
"Det, det handler om er, at komme ud over barrieren af det der lille danske hyggesamfund. Jeg tror dansk kultur er mere værdsat, og der er mere af den ude i den store verden end der er herhjemme."

Finn Slumstrup, forfatter:
”Et rigt kultur- og åndsliv er forudsætningen for al anden udvikling”.

”Vi skal sørge for, at politikerne i kommunerne tager kulturen alvorligt”.

”Efter 2. Verdenskrig hang København i laser, og alt udvikling var uden for hovedstaden. Det er politiske beslutninger og investeringer, der har gjort København til det, den er i dag. Og nu er det en politisk beslutning, hvordan udviklingen skal gå med udkantsdanmark”.

Orla Hav (A):
”Det vigtigste er at sikre, at der er gode vilkår for de lokale ildsjæle i lokalområderne”.

”Det handler om at sætte gang i en proces, der får skabt mere lighed i Danmark”.

Bertel Haarder, Kulturminister (V):
”Det interessante spørgsmål er, hvorfor der er de her hvide pletter på landkortet kulturelt? En del af svaret ligger i psykologi, en offermentalitet. Det handler også om centralisering, men der har jo været en fornuft i hver beslutning om centralisering, men det behøver vel ikke føre til opgivelse i de små byer, at man er lidt færre mennesker”.

Anne-Marie Dohm, direktør DR Danmark:
”Vi står over for et nyt moderne gennembrud. Generationen af digitale skabere, som ikke har sin baggrund i højskoleophold eller kan synge med på I østen stiger solen op, men er utroligt dygtige til at skabe og dele indhold. Det, der kommer nu, er private skabere af digitalt indhold, men som er interessant for mange mennesker bredt”.

Gitte Ørskou, direktør Kunsten og formand for Statens Kunstfond:
”Vi skal sikre, at professionel kunst af høj kvalitet ikke kun sker i hovedstaden. Jeg efterlyser projekter rundt om i landet, der er bæredygtige, forankret lokalt og vækker en varig interesse for de lokale”.

”Vi skal passe på med bare at smøre leverpostej ud over det hele. Man skal turde satse på nogle af de projekter, som ingen andre laver”.

”Vi er trætte af at snakke om, at det er synd for udkantsdanmark. Lad os få skabt nogle gode netværk og nogle gode, professionelle produktionsmuligheder”.

Ditte-Maria Bjerg, medlem af Statens Kunstfond:
”Da jeg kom tilbage til København efter at have været leder af Vendsyssels Egnsteater, spurgte folk: ”Har du været ovre og lave sådan noget egnsspil-noget?” Sådan er det ikke længere. Men nu er det internationale perspektiv mere interessant. Danmark bliver en meget lille provinsby, hvis vi ikke tænker det internationale niveau ind over”.

Mogens Brag, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune:
”Man får rigtig meget for pengene, når man sender pengene ud i landet”.

Peter Westphael, direktør Randers Egnsteater:
”Der er for meget kassetænkning i kulturstøtten, og det betyder, at kommunerne bliver straffet, når de vil støtte kulturen”.

Marianne Jelved (R):
"Der er et kulturliv, som Københavnerne ville misunde, hvis de kom udenfor voldene."

Morten Messerschmidt, (DF)
"Jeg synes ikke alt er kultur, og jeg synes ikke alt er kunst."

"Kulturstøtte skal foregå nationalt og ikke internationalt. Det er mere naturligt - så har man en fælles forståelse og fornemmelse for, hvad der foregår i landet."

Til toppen >

Samtaler om globalisering

Globalisering samt temaerne Danmark i verden og Verden i Danmark har også været centrale i flere debatter. Her er en række udtalelser:

Henriette Harris, journalist og forfatter:
"Kultur betyder rigtig meget i Tyskland. Det gør den på mange planer. De er meget funderede i det, de har."

"Det er et land, der er ekstremt funderet i sin historie."

Morten Messerschmidt (DF):
"We need to have a free and egalitarian approach to art."

"Hvis man har potentialet af verdensklassesangere i Danmark, så skal man ikke søge det andre steder fra."

Flemming Møller Mortensen, (S):
"Vi skal gerne skabe dialog med verden omkring os, men vi skal også skabe...”

"Vi er globale, men vi har et uudnyttet potentiale."

"Det drejer sig om en dialog ude i verden”

Michael Metz Mørch, generalsekretær Det Danske Kulturinstitut:
"Kunsten og kulturens folk er fødte internationalister."

"Vi kan ikke leve i sådan et lillebitte land uden at have kontakt internationalt, og det har vi altid haft."

"Vi bliver stærkere af at søge konkurrencerne og udfordringerne."

Niels Righolt, leder for Center for Kunst og Interkultur:
"Jeg hører meget sjældent kunstnere tale om dansk kunst. Jeg hører rigtig ofte medierne tale om det."

"Mediernes bortprioritering af kunsten er et problem."

Per Erik Veng, presse- og kulturchef, ambassaderåd, Berlin:
"Tyskerne har en meget stor sympati for alt, der er dansk."

"TV-serier er en meget, meget, meget vigtig branding for Danmark for tiden."

Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfond:
"Vi skal være os selv og gå derud oprejst."

"Er der en ting, vi skal forholde os til, så er det spredning indenfor landet, vi SKAL ikke - vi må faktisk ikke forholde os til køn eller kunstnerens oprindelsesland."

"Jeg er så træt af at høre om dansk kunst på den ene side og international kunst på den anden side."

Khaled Barakeh, kunstner fra Syrien:
"I was planning to stay in Denmark. One of the professors I met, who became a friend, said: Don't! You won't get any funding if you don't have blond hair and Danish name."

"With my background, I think THIS is amazing, this debate. But I think it could open up a bit. There is always something to learn."

“I didn't know that what I was doing was political art until I came to Denmark”.

“In Europe you are not allowed to show really bloody images. And I respect that, You want everyone to be ok. But how are you going to change anything, if you are not allowed to show reality?”

Sulafa Hijazi, filminstruktør, forfatter og visuel artist fra Syrien.
"When the revolution started it started in the streets. And it started with art. Art in the streets. Then we discovered social media and we started posting art online, criticizing the government."

"Interesting things happened on social media when it started communicating with the street art. So for example I posted a picture and then someone painted it on a wall in the street."

"For many Syrian artists the visual identidy is blood and bodyparts. It is normal, they are expressing their visual identity."

Nye strategier for kulturens overlevelse er også blevet debatteret. Et eksempel er partnerskaber mellem kultur og erhvervsliv. Her er en række citater:

Hanne Lindblad, direktør i Call Me:
"Vi skal i erhvervslivet turde at have nogle lege-penge".

"Den kreative proces, som kulturlivet er så dygtige til, det kan erhvervslivet lære meget af, hvis vi tør".

"Vi har været i en periode, hvor alle erhvervslivets topledere var styret af tallene på bundlinjen. Nu er det vores pligt at tage et ansvar for kulturen".

"I stedet for at bruge pengene på intetsigende reklamer, så bruger vi dem på kulturen".

Mai Due Brinch, concept development manager Zebra A/S:
"Hos Tiger synes vi, at ansvarsbegrebet er så tungt. Vi vil hellere være med til at skabe noget".

"Vi skal jo ikke ud og redde verden. Vi skal være en formidlingsplatform".

"Vi ønsker ikke, at kultur skal være noget eksklusivt. Det bedste skal lave adgang til det meste".

Emil Wilk, musiker Reptile Youth
"Det kommercielle samarbejde har givet os mere kunstnerisk frihed".

Katja Holm, Dansk Skuespiller Forbund
"Man behøver ikke altid skelne mellem det kommercielle og det kunstneriske. Tiden er moden til at tænke det anderledes".

Marianne Jelved (R):
"Erhvervslivet skal gå forrest og erkende de værdier, som kulturlivet tilfører samfundet"

"Virksomheder kan vinde ved at have en holdning".

Til toppen >