Optakt: Kunst og Videnskab - hvordan kan de bruge de hinanden?


Kunst og videnskab har historisk levet adskilte og uden nogen markant dialog. Men begrebet videnskab er under revision og kunsten er ved at komme ud af sin skal. Vi drøfter ligheder, forskelle og mødepunkter for de to i erkendelse af, at de i hvert fald har dét tilfælles, at de er afgørende for samfundet og for det enkelte menneske.


Videnskaben forsker og kunsten udforsker, men er det ikke det samme? Er der ikke i begge tilfælde tale om grundforskning med det formål at opnå indsigt og forståelse?

Kunst og videnskab udtrykker sig forskelligt. Kunsten har sine æstetiske sprog, videnskaben evidens-baserede resultater, beskrevet i afhandlinger, forelæsninger m.v. Er der ligheder mellem dem – og mødepunkter? 

Kunst og videnskab har indiskutable krav om frihed og integritet, uafhængighed af politiske og økonomiske interesser og uindskrænket frihed til at ”skabe” uden indblanding. Bør de to danne fælles front mod trusler mod denne frihed?

Kan kunstnere være videnskabsfolk og omvendt? Kan de samme metoder og mål rummes i én person og én proces? Hvis, hvordan ser sådan et menneske så ud og hvordan virker og udtrykker det sig?

I panelet:     

  • Ann-Dorte Christensen, professor sociologi
  • Henrik Godsk, billedkunstner
  • Henning Jørgensen, professor statskundskab
  • Birgit Løkke, komponist
  • Lene Tanggaard, professor kommunikation
  • Lasse Andersson, direktør Utzon Center

Moderator:    Evanthore Vestergaard

Der vil være kunstneriske indslag undervejs.

Optakt arrangeres af Aalborg Teater, Aalborg Universitet og Kulturmødet.

Alle er velkomne
– der er gratis adgang. 

Bestil billet her