Optaktsmøde i Dome of Visions, København

14. april 2015

Moderator: Helle Solvang

Aftenens deltagere samledes under Dome of Visions klimaskærm for at udforske og dele gode eksempler på kunst, happenings, billeder mv. som giver vores ’bærekraftige kundskab’ et løft, et spark et adfærds-kvantespring!

Se flere fotos fra aftenen nederst på siden. 

Aftenen bød på input fra en kunstner, en aktionsfilosof, en kurator, en arkitekt, rumforsker og politiker. Desuden var der blandt deltagerne bl.a. en kommunalpolitiker, en konsulent fra Københavns Kommune, en fremtidsforsker, en fængselsfacilitator, arkitekter og arkitektstuderende. Alle var i spil!

Malene Lundén stod for aftenens kunstneriske indslag - undersøgelse af kulstof, der involverede alle deltagerne. Aftnen vekslede mellem kollektiv lydscanning af rummet, kunstaktions-eksperiment med jord og planter, filosofiske refleksioner og tværfaglig dialog.

Møder som dette kan i sig selv være sådanne impulser, hvis de faciliteres godt, ligesom man måske kan betragte de tusindvis af øko-landsbyer, der findes overalt i verden, som små ’kunstværker’, hvor ’kunstneren’ har valgt at ’leve’ sin kunst!

De vigtigste pointer i løbet af aftenen var …

 • Hænderne i jorden (helt bogstaveligt) stimulerer vores sanser. Blomsterne giver os æstetisk nydelse med æstetisk sensitivitet og blik får vi naturligt en etisk dimension i vores handlemåde  Så det er enkelt: grav, rod, leg i jord. Dyrk, duft, pluk, dekorer med blomster.
   
 • Bæredygtig handlekraft og bærekraftig kundskab fungerer bedst lokalt, jordnært og nærvær’t
   
 • Hvordan vi evaluerer møder. Er det den mest bæredygtige måde?
  Vi måler nye (bæredygtige, herunder kulturelle) projekter og tilgange med et 'forgående' paradigmes evalueringsmetoder. Men det kunne være frugtbart, hvis vi kunne betragte værdien i det, man kunne kalde 'forgreninger' – at frø plantes hos enkelte, der så igen spirer og forplanter sig på måder, man ikke med det samme kan gennemskue og måle. Mødet skaber værdi på sigt på vidt forskellige, men meget gavnlige måder.

  Succeen at et møde kan ikke måles ud fra, hvor mange der er tilstede/møder op, men hvor inspirerende mødet er for dem, der er der - Der kan ligge større betydning i et møde mellem to, hvor der plantes 'dybe' frø end i en stor forsamling - selvom det ofte også er sådan kulturel værdi måles i dag. 

  Måske kan et mødes værdi først beskrives et år efter gennem de handlinger og adfærdsændringer, som er foretaget på baggrund af mødet?