Kulturklummen

Altinget og Kulturmødet lægger op til Kulturmødet Mors 2018, der kulminerer den 23.-25. august. Vi har bedt en række kulturpersonligheder pege på, hvad de finder aktuelt og relevant i den løbende kunst- og kulturdebat, og som kunne blive et emne på Mors.

Læserne er velkomne til at blande sig. Synspunkterne er udtryk for forfatternes egne holdninger.  

22. aug. 2018
"Kulturmødet Mors er en anledning til refleksion og samtale" af Mette Bock, Kultur- og Kirkeminister.

12. juni 2018
"Vi skal bygge bro mellem sundheden og kulturen" af Anita Jensen, postdoc, Center for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet, og Per Thorgaard, overlæge, Kvalitet og Sammenhæng, Aalborg Universitetshospital.

29. maj 2018
"En kulturpolitisk tænketank kan genoplive kulturpolitikken" af Peter Thor Andersen, direktør på Øhavsmuseet i Faaborg

15. maj 2018
"Den kulturelle ulighed skal bekæmpes" af Mogens Jensen (S), kulturordfører

1. maj 2018
"Kulturen skal bygge bro på tværs af politikområder" af Lena Brostrøm, Formand Dansk Artist Forbund og næstformand i Dansk Kunstnerråd.