Temaer på Kulturmødet Mors 2017

Når mange tusinde kultur-kendere og kultur-nysgerrige mødes i Nykøbing Mors 24.-26. august 2017, kan de deltage i interessante samtaler, debatter og kunstneriske oplevelser – eller for den sags skyld selv præsentere sig under overskriften Kultur-Danmark.

Siden afslutningsceremonien ved Kulturmødet 2016 er der blevet arbejdet med årets hovedtema - med input fra Kulturmødets advisory board og samarbejdspartnere. Hovedtemaet udelukker ikke, at andet indhold bliver taget op og inddraget i debatter og oplevelser på mødet.

Hovedtema 2017: At lukke op

Kulturmødet 2017 er som hidtil åbent for aktuelle og væsentlige kulturproblemstillinger, men har også et hovedtema som fælles overligger.

Temaet er samfundets og det enkelte menneskes forhold til omverdenen. Med visionen om, at et åbent sind befordrer gode holdninger og handlinger, opfordrer Kulturmødet til at lukke op – for og til andre, for og til verden, for sindet, tanken, hjertet, kroppen og munden – og indbyder til samtale, samskabelse og samarbejde.

Den seneste tid er mure, hegn og grænser skudt op rundt om som politiske løsninger på problemer, som næppe nogen kan overskue. Afhængig af politisk og kulturelt ståsted betragtes disse løsninger med ingen, mindre eller større sympati.

Under dette hovedtema skal vi bl.a. tale om

  • Det nære og det fjerne. Om at leve som menneske og nation i en verden, der på samme tid bliver større og mindre.
  • At kommunikere = at gøre fælles. Vi kommunikerer som aldrig før, men hvordan kan vi bruge den fysiske samtale og det konkrete nærvær til at udvikle samfundet og os selv?
  • Kunst som medskaber. Kunst og kultur bliver mere og mere nødvendige. Vi vil samtale om, hvordan kunsten og kunst-nerne er medskabere af samfundet – og finde løsninger.
  • Kultur som drivkraft. Kultur betragtes ofte som noget bag-udvendt. Hvorfor ikke se kultur som en drivkraft, der kan forandre og forny i respekt for det brugbare i fortiden?
  • Hvordan lukke op? For andre og til andre; for verden og til verden; for sindet, tanken og kroppen. For alt…

Temaet dækker både internationalt og i Danmark. Temaet skal perspektiveres både globalt, nationalt og helt ud i de lokale områder. I 2017 bliver der ekstra fokus på Norden.

Kom og luk munden op og giv dit besyv med på Kulturmødet Mors 2017.

Download brochure om Kulturmødet Mors 2017 >

Læs mere om temaerne på Kulturmødet Mors 2017 >

Se årets program 2017 >