Mette Bock: Kulturmødet Mors er en anledning til refleksion og samtale

KLUMME: I en tid med individualisering og digitale ekkokamre er det tankevækkende, at folkemøder og andre begivenheder, hvor vi mødes ansigt til ansigt, finder rodfæste, skriver kulturministeren.

22. august 2018
Af Mette Bock (LA) Kulturminister og kirkeminister

Da filosoffen Augustin for 1.500 år siden skulle beskrive, hvad tid var, sagde han: Hvis ingen spørger mig, ved jeg det; hvis jeg søger at forklare det til den, der spørger, ved jeg det ikke.

På samme måde kan man fristes til at svare usikkert på spørgsmålet om, hvad kunst er og kan. Det er vanskeligt at sætte præcise ord på, men vi ved, at kunst og kultur har stor betydning. Det handler om vores liv som mennesker. Og menneskers relationer til hinanden. Og det er så alligevel ikke et dækkende svar.

I en tid, der er karakteriseret af individualisering og digitalisering, et det tankevækkende, at folkemøder og andre begivenheder, hvor vi møder hinanden ansigt til ansigt, finder rodfæste. Bornholm har sit Folkemøde, Mors har sit Kulturmøde og andre folkemøder med nye temaer spirer frem. Vi efterspørger at mødes i direkte samtale.

I de kommende dage mødes borgere, kunstnere, politikere, foreninger og samfundsdebattører til kulturmødet på Mors. Der er musik, litteratur, billedkunst, fællessang, underholdning og alvor. Her er samtale og diskussion. Anledning til refleksion.

Vi har brug for den åbne og brede kulturdebat, også i fora, hvor ikke alle kender hinanden på forhånd.

Professor Lasse Horne Kjældgaard, der netop har skrevet disputats og efterfølgende udgivet en bog om kunstnernes rolle i samfundsdebatten, påpeger, at det er, som om der er et refleksionsunderskud i velfærdsstaten. Det synes jeg, han har ret i.

Jeg kommer lige fra kulturministerens årlige Røddingmøde. I år havde jeg, inspireret af Horne Kjældgaards disputats, samlet en række kunstnere for at drøfte kunstens og kunstnernes rolle i samfundsdebatten og kunstens betydning for civilsamfundet. Og jeg håber at få lejlighed til at fortsætte refleksionen på Mors.

Vores demokrati er nemlig kun så godt, som vi gør det til. Det kræver en mangfoldighed af stemmer, refleksion – og en gensidig respekt. Vi skal ikke kun tolerere hinanden, men også turde udfordre og være uenige. Kulturen er fundamentet for vores folkestyre og binder bånd mellem fortid, nutid og den fremtid, vi selv er med til at skabe.


Om klummen

Altinget og Kulturmødet lægger op til Kulturmødet Mors 2018, der kulminerer den 23.-25. august. Vi har bedt en række kulturpersonligheder pege på, hvad de finder aktuelt og relevant i den løbende kunst- og kulturdebat, og som kunne blive et emne på Mors.

Læserne er velkomne til at blande sig. Synspunkterne bærer alene forfatterne ansvaret for.

Se alle de tidligere klummer her >