Nordic Culture Camp 2017

For information in English, please scroll down!

OBS: Lukket for flere ansøgere!

Vær med på Kulturmødets Nordic Culture Camp 2017

Hvor og hvornår? 
20.-26. august 2017 i Nykøbing Mors

Hvad koster det? 
Det er gratis. Vi dækker udgifter til transport, overnatning (i telt) og forplejning (med forbehold ved store transportudgifter). 

Hvem kan deltage? 
Unge (18-25 år) der selv er skabende/udøvende kunstnere - eller bare interesserede i at debattere kunst og kultur. Deltagerne kan komme fra Norge, Sverige, Island, Færøerne, Grønland, Danmark, Finland, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Hvad er Kulturmødet?
Kulturmødet er en festival for kunst, kultur og kulturdebat, der finder sted i Nykøbing Mors den 24.-26. august. Mere end 20.000 deltagere oplever og deltager i hundredvis af debatter kulturelle events og aktiviteter. I løbet af Kulturmødet skal deltagerne bl.a. skabe et fælles, kunstnerisk værk, udvikle og afvikle tre offentlige debatter, herunder et nordisk unge-topmøde, formulere et manifest og lave en video. De unge vil få en masse sjove oplevelser, nyt internationalt netværk og kunstnerisk inspiration.

Er der stadig pladser?
Der er stadig enkelte pladser til ansøgere fra Norge, Sverige, Færøerne, Grønland, Danmark, Finland. 

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til Karen Greve Somerset, kgs@rn.dk.

Projektet er støttet af Nordisk Råd, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Hent invitation som pdf >

Hent ansøgningsskema >

 

Come join the Nordic Culture Camp 2017! - Closed for new applications

Deadline for application is extended to June 22nd!

When and where?
20th-26th August, 2017, in Nykøbing Mors, Denmark. 

How much does it cost? 
Nothing! Expences for travels, accomodation (in a tent) and food is covered. 

Who can apply?
Young performing/creating artists, other wise culturally interested, aged 18-25 years from Norway, Sweden, Iceland, the Faroe Islands, Greenland, Denmark, Finkand, Germany, the Netherlands and United Kingdom.

What is Kulturmødet? (Cultural summit)
Kulturmødet is a political, cultural and arts festival taking place on the island of Mors in Denmark on 24th-26th August 2017, where more than 20.000 people have the opportunity to experience and be involved in hundreds of debates, cultural events, happenings and activities. During Kulturmødet, the participants will, among other things, create a joint artistic product, produce three public debates, including a Nordic Youth Summit, draw up a manifest and make a video. In addition, they will of course have lots of fun, gain networks across borders and be inspired by the other participants.

Can I still apply?
We still have room for applicants from Norway, Sweden, Faroe Islands, Greenland, Denmark or Finland. 

Send your application as soon as possible to Karen Greve Somerset at kgs@rn.dk.

The project is supported financially by the Nordic Council, North Denmark Region and Central Denmark Region.

Download invitation (pdf) >

Download application form >