Open Call til skabende og udøvende kunstnere

8. feb. 2018

Dansk Kunstnerråd og Kulturmødet opfordrer skabende og udøvende kunstnere til at bidrage med ny, original kunst til Kulturmødet Mors over temaet "At bygge bro"

Kunst er en vigtig del af Kulturmødets DNA. En vigtig søjle i Kulturmødet er samtalen, men "enhver samtale om kunst er gold, hvis den ikke omgives af kunsten selv". Derfor præsenterer Kulturmødet Mors hvert år flere hundrede events med professionel dansk og international kunst inden for arkitektur, billed-/rumkunst, film, litteratur, musik og scenekunst. Dette sker gennem et samarbejde med organisationer, institutioner og enkeltpersoner i dansk kulturliv - med Dansk Kunstnerråd som direkte samarbejdspartner.

I sammenhæng og synergi med de mange samtaler om kunst og kultur ønsker Kulturmødet at give plads til kunst, der forholder sig til årets hovedtema, der har overskriften "At bygge bro". Dansk Kunstnerråd og Kulturmødet vil gerne fremme tværæstetiske projekter, så byd gerne ind med sådanne. 

Hvor og hvornår?

I erkendelse af, at kunst tager tid, er det Dansk Kunstnerråds og Kulturmødets hensigt at give plads på Kulturmødet 2018 og 2019 til ny kunst skabt over hovedtemaet. Kulturmødet 2018 åbnedes den 26. august 2017 og består som tidligere af en række Optakt-møder landet over og i udlandet og den store session i Nykøbing Mors 23. til 25. august 2018. Her vil det være muligt at præsentere færdige værker, men også foreløbige idéer, works in progress og lignende.

Realisering og finansiering

Kunst skabt under dette open call bliver til på de vilkår, der ellers gælder for dansk kulturliv. Det betyder bl.a., at de skabende/udøvende kunstnere selv - eller aktører, der bestiller værker - skaffer finansiering af selve skabelsen af værkerne og i størst muligt omfang fremførelsen af dem, f.eks. gennem fonde, sponsorer offentlige tilskudsordninger m.v. 

Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer inden for de respektive kunstarter kan konsulteres om gældende ordninger og muligheder. På Kulturmødet Mors skabes der rum og scene til værkerne, ligesom Kulturmødets PR-apparat naturligvis står til rådighed. Der forudsættes aktiv tilstedeværelse og deltagelse af kunstnerne i Kulturmødet Mors, både i Samtale-delen og Oplevelse.

Hvordan?

Først og fremmest opfordres skabende og udøvende kunstnere til at dele deres idéer og visioner med Dansk Kunstnerråd og Kulturmødet.

Send en beskrivelse via info@kulturmoedet.dk. Idéen forelægges Kulturmødets kuratorer, der foretager en præliminær bedømmelse. Dernæst skal der arbejdes på kunsten - med de sideopgaver, der måtte være m.h.t. finansiering og fremførelse. Denne proces påhviler altså kunstnerne selv, evt. efter rådgivning fra deres organisation.

Hvornår?

Senest 1. april 2018 skal kunstnerne garantere realisering og sende en mere detaljeret beskrivelse til brug for Kulturmødets planlægning og program. Herefter foregår den konkrete præsentation på Kulturmødet Mors i samarbejde med Kulturmødets medarbejdere.

Kulturmødet bygger selv bro

Dette open call skal ses som et led i bestræbelserne på at videreudvikle visionen for Kulturmødet Oplevelse: at præsentere professionel, nyskabende kunst inden for alle genrer, gerne eksperimenterende, tværæstetisk og med udgangspunkt i omverdenens udfordringer, i dette tilfælde beskrevet i hovedtemaet "At bygge bro". Kulturmødet er blevet kaldt "den nødvendige diskussion" af dansk kunst- og kulturlivs udfordringer og muligheder - men "enhver samtale om kunst er gold, hvis den ikke omgives af kunsten selv". Derfor håber vi, at mange tager udfordringen op.

Hent info om open call som pdf >

Læs mere om årets hovedtema >