Optakt til Kulturmødet 2018

Kulturmødet er ikke blot en begivenhed, der finder sted én gang om året. Tiden mellem kulturmøderne er mindst ligeså vigtig som Kulturmødets 48 timer i august. Tiden frem til næste Kulturmøde den 23.-25. august 2018 skal bruges på at styrke og fremme kulturdebatten over hele landet.

Deltag i optaktsmøderne

Censur og selvcensur

7. feb. 2018 kl. 19.30 på Aalborg Teater

Kan vi stadig sige hvad som helst fra en scene og skrive hvad som helst i en forskningsrapport? Hvem bestemmer over hvem, og over hvad vi må sige? Hvor går grænserne? Og er vi bevidste om at der måske findes grænser?

Censur og selvcensur er en væsentlig del af vores hverdagsliv, ikke blot på den politiske arena. Men også inden for kunst, kultur og forskning bliver censur og selvcensur en større og større magtfaktor. Kunst, kultur og forskning har mange lighedspunkter og fælles vilkår – begge påberåber sig integritet og uafhængighed - samtidig med at de til stadighed bliver mere og mere afhængige af finansiering og støtte fra både det offentlige og det private.

Ca 250 deltog i arrangementet. Nogle af aftenens mange gode pointer var …

  • At kunst og videnskab vil det samme: at undersøge verden. Dog med den forskel, at videnskaben laver tydninger og konklusioner, mens kunsten skaber be-tydninger. 
  • At der er risiko for ensretning inden for både kunstens og videnskabens verden. Der skal også være plads til ildsjæle og anarki. 
  • At der er grund til at tale om ytringsfrihed, censur og ikke mindst selvcensur i disse år – ikke mindst blandt offentligt ansatte. 
  • At den stigende grad af selvcensur er et kollektivt problem, vi skal adressere og løse i fællesskab

Panelet bestod af billed- og rumkunstner Jens Galschiøt, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch, politiker (og formand for Børne- og Kulturudvalget på Mors) Tore Müller, lektor v. Aalborg Universitet, Ph.d., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Anders Petersen, professor v. Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, Henning Jørgensen. Samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen var moderator. Optakten var arrangeret af Aalborg Universitet, Kulturmødet og Aalborg Teater. 

Se debatten i sin fulde længde >
Se billeder på Kulturmødets Facebook-side >

Dialogmøde om unges møde med kunsten

23. november 17.00-19.00 på Studenterhuset i Aalborg

Vi vil gerne på en nysgerrig jagt efter, hvordan der skabes rammer for gode, kvalificerede, bevægende og forandrende kunst og kulturprojekter med unge? Hvordan vi tager udgangspunkt i unges egne præmisser? Og hvordan vi når de mange i stedet for kun de få? Mødet arrangeres af KulturKANten som en opfølgning på debatten på Kulturmødet Mors 2017. Moderator er Lotte Wagner. Der serveres et kunstnerisk indslag samt en hotdog og en øl/vand midtvejs. 

Læs opsamling på mødet her >

Lav jeres eget Optakts-møde

Som tidligere år vil Kulturmødet gerne høre, hvad der rører sig i kulturlivet. Derfor opfordres såvel institutioner, organisationer som enkeltpersoner til at arrangere deres eget kulturmøde i løbet af foråret og sommeren 2018.

I kan invitere til at mødes om kulturdebat på den lokale højskole, arbejdsplads, kulturskole, biblioteket - eller hvor I ønsker.

Læs mere om at holde dit eget Optakt-møde (pdf) >

Fortæl os om jeres debat

Efter jeres Optakt-møde vil vi bede jer skrive de vigtigste pointer ned og sende dem til Kulturmødet. Alle tilbagemeldinger læses og indgår som inspiration til dagsordenen på Mors. 

Hent skabelon til tilbagemelding om Optakt-møde (word) >