Kulturmødet er SAMTALE ...

Kulturmødet 2014 bød på mere end 40 samtaler med kendte meningsdannere inden for kunst og kultur, erhvervsliv og politik - styret af professionelle moderatorer som Clement Kjersgaard, Helle Solvang, Christian Have og Katrine Nyland Sørensen. 

I videoen fortæller Morten Messerchmidt, Thomas Buttenschön, Signe Høi og Per Erik Veng om, hvad de tager med sig fra Kulturmødet Mors 2014

I videoen fortæller Marianne Jelved og Troels Mylenberg om, hvad de opfatter som de vigtigste debatter på Kulturmødet

I videoen fortæller Helle Solvang og Christian Have om deres forventninger til Kulturmødet.

KUlturmødets samtaler har mange former ...

Samtaler i mindre grupper og intime omgivelser, hvor DU får god tid, masser af ørenlyd og kommer i dialog med mennesker, der er kendt for deres meninger og mod til at udtrykke dem.

Samtaler på gåben, hvor vi ilter kroppen, medens vi bruger hovedet i diskussioner om kunst og erhverv, forskning, læring, kunst og natur og meget andet. Også her er der god plads og tid til alle.

Gå i dialog med politikere, ministre og kunstnere, der er kommet for at høre DIN mening om, hvad vi kan bruge kunsten og kulturen til, og hvilken rolle, de skal have. 

Læs mere om Kulturmødet 2014 >