Tema 2018: At bygge bro

Hvert år præsenteres et hovedtema, der formuleres i samarbejde med Kulturmødets samarbejdspartnere og advisory board. Kulturmødet spurgte i år 2016 Hvor er Danmark?, hvor vi forsøgte at placere Danmark i verden. I år 2017 var overskriften: At lukke op. Temaet opfordrede her til at lukke op for verden i en tid, hvor mure, hegn og grænser var højt på dagsordenen.

Årets tema 2018 er: At bygge bro. Temaet sætter fokus på, hvordan kunsten og kulturen kan skabe forandring ved at bygge bro mellem mennesker, kulturer, institutioner, brancher, byer og værdier. Det handler om, hvordan kunsten og kulturen skaber forstyrrelser og anviser nye veje, men også hvordan kunsten og kulturen skaber sammenhænge, fællesskaber og identitet. 

Fire programspor

Temaet udfoldes i fire programspor:

DEMOKRATI
Kultur er en vigtig forudsætning for demokratiet. Kulturen skaber møder mellem "dem og os” og bygge bro på tværs af forskelle. Kultur er det fælles fundament, vi deler, men kultur er også det, der skiller os ad. Med blikket rettet mod mangfoldighed og forskellighed ser vi på kunst og kultur i demokratiets tjeneste. Hvordan kunsten og kulturen skaber sammenhængskraft, men også stiller kritiske spørgsmål, der sparker os i nye retninger. Vi går tæt på kunst i kamp mod censur og undertrykkelse og på kunst som værdiskaber.

DANNELSE, UDDANNELSE OG SPROG
Viden gør os klogere på os selv og verden omkring os. Gennem personlig dannelse og uddannelse skaber mennesker og samfund fælles referencer og erfaringer, der skaber grundlag for samtale, samarbejde og udvikling. Men hvordan danner og uddanner vi os bedst? Hvad betyder kunst for dannelse og uddannelse og hvordan spiller kulturen ind? Under dette spor går vi også tæt på sproget og hvad sprog er, kan og gør. Hvordan sproget skaber vores verden, om sprog mellem følelse og fornuft og sprog som kulturbærer.

KUNSTEN I SAMFUNDET
Kunstnere har for længst taget kunsten uden for de klassiske rammer for at arbejde tæt på borgerne og involvere dem. De har vist, hvordan kunsten nedbryder grænser, styrker sociale fællesskaber og skaber engagement hos mennesker lokalt. Alligevel er bevidstheden om kunstens værdi beskeden og kunsten bliver ofte nedprioriteret på den politiske dagsorden. Vi ser på kunstens vilkår, samfundsmæssige potentiale og på kunstens rolle som brobygger mellem mennesker og samfund.

DIGITALISERING
Digitalisering er en stor del af vores verden og skaber nye forbindelser. Den har skabt en stille, men gennemgribende revolution af vores mediekultur, udfordret fødekæder og økonomistrømme i film og musikbranchen, banet vejen for ny og spændende formidling på landets museer, ændret publikumsforventninger og givet kunstnere muligheder for helt nye udtryk. Vi sætter fokus på digitalisering og diskuterer de muligheder og udfordringer, den bringer med sig for fremtidens kulturliv.

Læs mere om årets tema for Kulturmødet Mors 2018 her (PDF)