Bliv arrangør i 2018

Kulturmødet er gået ind i sit 6. år, der kulminerer på Mors 23. - 25. august 2018. I tiden frem til august afholdes en række Optakt-møder rundt om i Danmark og i udlandet. 

Kulturmødet er hele Danmarks møde. Derfor er et vigtigt element de mange inputs, idéer og forslag, der kommer fra kulturlivet -  fra institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Kulturmødet indbyder til samarbejde med alle, der lever af og med kunst og kultur i Danmark. 

Herunder kan du læse mere om, hvordan du kan komme med forslag til aktiviteter på Kulturmødet Mors 2018. 
 

Årets tema 2018

Hvert år præsenteres et hovedtema, der formuleres i samarbejde med Kulturmødets samarbejdspartnere og advisory board. Kulturmødet spurgte i 2016 ”Hvor er Danmark?”, hvor vi forsøgte at placere Danmark i verden. I 2017 var overskriften ”At lukke op”. Temaet opfordrede her til at lukke op for verden i en tid, hvor mure, hegn og grænser var højt på dagsordenen.

Årets tema 2018 er ”At bygge bro”. Temaet sætter fokus på, hvordan kunsten og kulturen kan skabe forandring ved at bygge bro mellem mennesker, kulturer, institutioner, brancher, byer og værdier. Det handler om, hvordan kunsten og kulturen skaber forstyrrelser og anviser nye veje, men også hvordan kunsten og kulturen skaber sammenhænge, fællesskaber og identitet. 

Læs mere om årets tema for Kulturmødet Mors 2018 her


 

Før du ansøger

Tænk over, hvilken type event, du gerne vil bidrage med. Er der f.eks. tale om en debat/samtale, en forestilling, en koncert, et kunstværk, eller ønsker du at have en stand på Kulturmødet? Der er forskel på, hvilke oplysninger vi skal bruge og hvilke deadlines der gælder, inden for hver kategori. Hvis du gerne vil bidrage med indhold under flere kategorier (fx både have en Samtale og en Oplevelse), skal du udfylde et skema for hver kategori. 
Har du spørgsmål/problemer med ansøgningsskemaerne, kontakt da Laila Ladegaard (laila.ladegaard@rn.dk, 9764 8287)

Her er de tre forskellige typer af events, som du kan bidrage med til Kulturmødet Mors 2018: 
 

 

Sådan ansøger du

Under hver type kan du trykke på "ansøg her". Derefter bliver der hentet et ansøgningsskema ned i Word, som skal udfyldes og sendes til den kontaktperson, som er nævnt både i dokumentet og på hjemmeside. 

Ansøgninger om at være med i Kulturmødet Mors 2018 skal indsendes til pågældende kontaktperson. Efter ansøgningsfristen vil vi hurtigst muligt kontakte dig og indgå i en nærmere dialog omkring mulighederne for samarbejdet. Derefter vil du få et endelig svar på din ansøgning.