Optaktsmøde på Vraa Højskole

StoryIN –  fortællefestival 18 – 20 juli 2015

Hvor mange var til stede:

  • 21 - udøvende mundtlige ord kunstnere
  • 100 - tilhørere

Hovedtema: Mundtlig fortælling og ordkunst mellem tradition og udvikling

Moderator: Fortælleren, Jens Peter Madsen

Debattører: Højskoleforstander, Pia Schnoor, Højskolelærer, Kirstine Christensen, Højskolelærer  Helle Møller Riis, Komiker, Sebastian Dorset, Poetry-slammer, Mads Bjergen Pedersen, Fortæller, Mariane Josefsen, Rapper, Kasper Fresco, Fortæller, Maria Junghans, Poetry-slammer, Anne Katrine Rask m.fl

Kunstnerisk indslag: 48 timer Non-Stop ordkunst med bl.a. Jens Peter Madsen, Maria Junghans, Anne Katrine Rask, Mariane Josefsen, Mads Bjergen Pedersen, Vibeke Falden, Morten Poulsen, Gravers Graversen, Alex Fersbye, Kurt Thinggard, Knud Tarpgaard, Anna Grethe Bech, Sidsel Babara Katlev, Niss Stricker, Kasper Fresco, Connie Anette Nordholt, Peter Værum, Agnete Rieskov Sand, Sandra Blichert Christensen, Mette Møller Eriksen, og Sebastian Dorset

Baggrund:
StoryIN vil være ramme for et kunstnerisk møde og en dialog mellem traditionel mundtlig fortællekunst og de mange nye former for ordkunst som nutiden byder på i form af slam, poetry, storytelling, comedy, rap m.m. .

Gennem kunstnerisk optræden, workshops, improvisation og debatter dyrker vi synergien mellem traditionen og nutidens ordkunst.

Vrå Højskole vil gerne være et Nordjysk center for mundtlig fortælling og ordkunst. StoryIN er en del af denne bestræbelse, hvor vi vil knytte professionelle ordkunstnere tættere til højskolen og dens øvrige kurser og aktiviteter, og hvor vi vil give plads til deres kreativitet og kunstnerisk udvikling på tværs af forskellige genrer og udtryk, samt til oplevelse og inspiration for højskolens elever og lokalsamfundet.

De tre væsentligste pointer, som kom frem i løbet af debatten:

  1. Mundtligheden i kulturen og det talte ords kunst lever og udvikler sig i Danmark. Det finder udtryk i et meget bredt udbud af skabende kunstnerisk aktivitet, som rækker fra traditionel historiefortælling, oplæsning og visesang over til nutidens populære genrer som rap, poetry-slam, battle, comedy m.m. Vi oplever, at alle det talte ords genrer på trods af stor forskellighed er drevet af den samme kunstneriske trang, som handler om at finde mening og sammenhæng i tilværelsen og som handler om at dele denne trang med andre mennesker.

  2. Den mundtlige fortælling og det at kunne sætte ord på sin egne erfaringer, værdier og følelser er et stærkt og voksende behov i nutiden, hvor mennesker, samfund og kulturer konstant må flytte sig. Nutidens mennesker og især børn og unge, erfarer i stigende grad betydningen af, at beherske og anvende det talte ord så godt, poetisk, rytmisk, melodisk og billedskabende, at andre tager sig tid til at lytte og reagere på det de hører.

  3. De mange talenter blandt det talte ords kunstneriske udøvere og særligt de yngste af dem, har brug for den anerkendelse og økonomiske støtte, som andre kunstformer har adgang til lokalt, regionalt og nationalt blandt andet gennem Kulturstyrelsens arbejdslegater, generelle midler m.m. Vi anbefaler derfor, at mundtlig ord kunst fremover vurderes på sine egne præmisser, og ikke som det ofte er tilfældet nu på enten scenekunstens eller den skrevne litteraturs præmisser og kvalitetsnormer.